Personuppgiftspolicy Vent-tillverkarna AB

Inom Vent-tillverkarna AB skyddar vi dina personuppgifter och vi strävar efter att alltid ha en hög nivå av dataskydd.

En personuppgift är en upplysning som kan knytas till en fysisk person. Om du är kund eller leverantör till oss så samlar vi in de uppgifter som är nödvändiga för att vi ska kunna fullfölja vårt avtal. Detsamma gäller om du registrerar dig för inloggning på vår webbplats.

De personuppgifter vi hanterar är:

  • För- och efternamn
  • Adress, gäller bara för enskild firma
  • Telefonnummer
  • E-postadress
  • Personnummer, gäller bara för enskild firma

Dina personuppgifter använder vi för att kunna kontakta dig angående order och leverans. Ibland använder vi även dina uppgifter för att skicka nyhetsbrev och hålla dig uppdaterad om nyheter. Om du inte vill ta del av detta kontaktar du oss. Vi skickar bara information om det finns ett berättigat intresse.

Ibland delar vi viss information om dig för att kunna fullfölja vårt avtal, detta kan till exempel innebära att vi delar dina kontaktuppgifter till det fraktbolag som ska leverera dina produkter. Vi är också skyldiga enligt lag att på begäran lämna ut uppgifter till olika myndigheter, exempelvis skatteverket.

Vi spara inga uppgifter längre tid än vi behöver, som längst ett år efter att affärsrelationen har upphört. Undantag gäller för underlag som måste sparas enligt bokföringslagen.

Dina personuppgifter delas endast till de personer på Vent-tillverkarna AB som behöver det för att kunna fullfölja sina arbetsuppgifter. Vi värnar om en säker IT-miljö med uppdaterade brandväggar och antivirusprogram för att dina uppgifter ska vara så skyddad som möjligt. Alla våra datorer och databaser är lösenordsskyddade för ökad säkerhet. Vi håller även en hög säkerhet inom våra byggnader med larm och låsta dokumentskåp för att skydda din integritet.

Som kund eller leverantör till oss har du enligt GDPR bland annat rätt till följande:

  • Dina uppgifter rättas om de upptäcks vara felaktiga
  • Du har rätt att få dina personuppgifter raderade om vi inte behöver spara dom enligt bokföringslagen.
  • Du har rätt att begära ut de personuppgifter som Vent-tillverkarna AB har registrerat.
  • Du har rätt att bli informerad om det ske en incident som omfattar dina personuppgifter.

Vent-tillverkarna AB, organisationsnummer 556481-5222, är personuppgiftsansvarig för företagets behandling av personuppgifter.